Šeimos medicina

  • Ilgametė patirtis

  • Moderniausios priemonės

  • Profesionalūs specialistai

ŠEIMOS GYDYTOJAI

MISSINGIMAGE
Gyd. Gabrielė Gedvilienė

Darbo vieta/laikas: Kretingos g. 65. Darbo grafikas: neporinėmis mėnesio dienomis nuo 08:00 iki 14:00, porinėmis mėnesio dienomis nuo 14:00 iki 19:00. Poilsio dienos - šeštadienis, sekmadienis, 

KriauzaIMG_6194x123-1479x1536
Gyd. Natanas Kriauza

Darbo vieta/laikas: Kretingos g. 65. Darbo grafikas: pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 08:00 iki 14:00, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 14:00 iki 19:00. Elektroninis paštas: kriauza@navickoklinika.lt

IvanovaIMG_6142x
Gyd. Jekaterina Ivanova

Darbo vieta/laikas: Dragūnų g. 1. Darbo grafikas: porinėmis mėnesio dienomis 15.00 – 19.00, neporinėmis mėnesio dienomis 09.00 – 14.00. Poilsio dienos - šeštadienis, sekmadienis, 

SakalauskieneIMG_5959x-2048x2030
Gyd. Jurgita Valmaitė-Sakalauskienė

Darbo vieta/laikas: Dragūnų g. 1. Darbo grafikas: porinėmis mėnesio dienomis 9.00 – 14.00 neporinėmis mėnesio dienomis 15.00 – 19.00. Poilsio dienos - šeštadienis, sekmadienis, 

MISSINGIMAGE
Gyd. Olga Dombrovskaja

Darbo vieta/laikas: Kretingos g. 65. Darbo grafikas: porinėmis mėnesio dienomis nuo 09:00 iki 13:00, neporinėmis mėnesio dienomis nuo 15:00 iki 19:00. Elektroninis paštas: dombrovskaja@navickoklinika.lt

Nemokamos paslaugos

Poliklinikoje šiuo metu dirba 6 šeimos gydytojai, kurie rūpinasi 8000 prisirašiusių pacientų.

Nemokamos šeimos gydytojų paslaugos A. Navicko poliklinikoje prisirašiusiems draustiems pacientams:

Šeimos gydytojų konsultacijos ir priežiūra;

Šeimos gydytojo normoje (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos   ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“) numatyti tyrimai;

Dalis profilaktinių sveikatos tikrinimų, numatytų Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakyme Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

Prevencinių programų, finansuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, paslaugos nustatytoms rizikos amžiaus grupėms (gimdos kaklelio, prostatos, storosios žarnos, krūtų vėžio rizikos programos, širdies ir kraujagyslių ligų rizikos vertinimo programa).

Dėmesio! Už išvardintas šeimos gydytojų paslaugas reikia mokėti, jei pacientas nėra prisirašęs mūsų poliklinikoje arba nėra draustas.

Mokamos paslaugos

Mokamos šeimos gydytojų paslaugos visiems pacientams:

Tyrimai, kurie nėra numatyti šeimos gydytojo normoje;

Dalis profilaktinių sveikatos patikrinimų (pvz., vairuotojo, darbuotojo, laivavedžio ir kt.).

 

Lankymosi pas šeimos gydytojus atmintinė

Pacientas turi teisę pats pasirinkti gydymo įstaigą ir šeimos gydytoją. Pateikęs prašymą lankytis pas konkretų šeimos gydytoją, pacientas sutinka su to gydytojo darbo specifika: darbo grafiku, planinių konsultacijų skyrimo tvarka, vykimo į namus tvarka ir kt., todėl prieš pasirenkant šeimos gydytoją, rekomenduojame išsiaiškinti gydytojo darbo tvarką.Šeimos gydytojui, kurį jūs pasirinkote, nedirbant (jo atostogų metu, ligos atveju ir pan.), jį pavaduoja paskirtas kitas šeimos gydytojas.
Registracija pas šeimos gydytojus išankstinė, registruotis galite atvykę į polikliniką bei telefonu.
Ūmiai susirgusius pacientus stengiamės priimti kreipimosi dieną, todėl labai svarbu, susirgus, kuo anksčiau paskambinti į polikliniką ir pasidomėti šeimos gydytojo darbo grafiku bei suderinti priėmimo laiką. Primename, kad kartais gydytojai gali pakeisti darbo grafiką, išvykti į tobulinimosi kursus, atostogauti ir t.t., todėl nelaukite savo šeimos gydytojo darbo valandų, susisiekite su poliklinika kuo anksčiau, kad galėtume Jus pakviesti pas Jūsų ar kitą poliklinikos šeimos gydytoją.
Siuntimų tirtis, konsultuotis su specialistais išrašymas bei kitos medicininės dokumentacijos (išrašai, pažymėjimai ir pan.) tvarkymas priskiriamas planinėms šeimos gydytojo paslaugoms, todėl vizitui pas šeimos gydytoją prašome registruotis iš anksto. Suprantame, kad būna situacijų, kai gydytojo pagalbos reikia anksčiau nei gali būti suplanuota, todėl susisiekite su savo šeimos gydytoju ar slaugytoja ir aptarkite susidariusią situaciją. Geriausi rezultatai pasiekiami geranoriškai bendradarbiaujant.
Jei vartojate vaistus, kurie yra kompensuojami, privalote žinoti:
– receptas gali būti išrašomas likus 2 savaitėms iki vartojamų medikamentų pabaigos, todėl kreipkitės į gydytoją nelaukdami, kol vaistai baigsis – bus paprasčiau užtikrinti, kad receptas Jums reikalingiems medikamentams bus išrašytas laiku, iš anksto suplanavus.

– receptas kompensuojamiesiems vaistams įsigalioja ne anksčiau nei likus 2 dienoms iki prieš tai paskirto gydymo kurso pabaigos ir galioja iki 10 dienų (nors išrašytas gali būti anksčiau), t.y. išrašytus vaistus galėsite įsigyti per recepte nurodytą galiojimo laiką, bet ne anksčiau nei likus 2 dienoms iki prieš tai paskirto gydymo kurso pabaigos. Labai svarbu, kad nepraleistumėte recepte nurodyto galiojimo laiko, nes priešingu atveju, receptas turės būti rašomas iš naujo.

 

Receptų rašymą ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimą (pardavimą) reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2002-03-08 įsakymu nr. 112 patvirtintos taisyklės.

Džiaugiamės poliklinikos šeimos gydytojų profesionalumu ir gerais pacientų įvertinimais. Kviečiame pacientus prisirašyti ir gydytis mūsų poliklinikoje!

Female medicine doctor hand holding silver pen writing something on clipboard closeup. Medical care, insurance, prescription, paper work or career concept. Physician ready to examine patient and help
1-002